Käyttöehdot

 

Johdanto

Tälle verkkosivulle kirjoitetut sivuston yleiset ehdot koskevat verkkosivuston Foodiq.fi käyttöä osoitteessa https://foodiq.fi. Näitä ehtoja sovelletaan täysimääräisesti ja ne vaikuttavat tämän verkkosivuston käyttöön. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt, että hyväksyt tässä kirjoitetut ehdot. Et saa käyttää tätä verkkosivustoa, jos olet eri mieltä näistä verkkosivuston vakioehdoista.

Immateriaalioikeudet

Näiden ehtojen mukaisesti Foodiq Oy ja / tai sen lisenssinantajat omistavat kaikki tämän verkkosivuston sisältämät immateriaalioikeudet. Sinulle myönnetään rajoitettu käyttöoikeus vain tällä verkkosivustolla olevan materiaalin katseluun.

Rajoitukset

Sinua rajoittavat kaikki seuraavat: minkä tahansa verkkosivustomateriaalin julkaiseminen missä tahansa muussa mediassa; minkä tahansa verkkosivustomateriaalin myynti, alilisensointi ja / tai muuten kaupallistaminen; minkä tahansa verkkosivustomateriaalin julkinen esitys ja / tai näyttäminen; tämän verkkosivuston käyttäminen millään tavalla, joka on tai saattaa vahingoittaa tätä verkkosivustoa; tämän verkkosivuston käyttäminen millään tavalla, joka vaikuttaa käyttäjien pääsyyn tähän verkkosivustoon; tämän verkkosivuston käyttö sovellettavien lakien ja määräysten vastaisesti tai millään tavalla voi vahingoittaa verkkosivustoa tai muita henkilöitä tai liikeyrityksiä osallistuminen mihin tahansa tiedonhankintaan, tiedonkeruun, tiedonkeruun tai muuhun vastaavaan toimintaan liittyen tähän verkkosivustoon; tämän verkkosivuston käyttäminen mainontaan tai markkinointiin.

Tiettyjen tämän verkkosivuston alueiden pääsy sinuun on rajoitettu, ja Foodiq voi edelleen rajoittaa pääsyäsi tämän verkkosivuston alueille milloin tahansa, täysin harkiten. Kaikki tämän verkkosivuston käyttäjätunnukset ja salasanat ovat luottamuksellisia, ja sinun on myös säilytettävä luottamuksellisuus.

Sinun sisältösi

Näissä verkkosivuston vakioehdoissa ”Sisältösi” tarkoittaa mitä tahansa ääni-, videotekstiä, kuvia tai muuta materiaalia, jonka päätät näyttää tällä verkkosivustolla. Näyttämällä Sisältöäsi myönnät Foodiqille ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen peruuttamattoman, alilisensoitavan lisenssin käyttää, jäljentää, mukauttaa, julkaista, kääntää ja jakaa sitä missä tahansa mediassa.

Sisällön on oltava omaa, eikä se saa rikkoa minkään kolmannen osapuolen oikeuksia. Foodiq pidättää oikeuden poistaa minkä tahansa Sisältösi tältä verkkosivustolta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Ei takuita

Tämä verkkosivusto toimitetaan ”sellaisenaan” kaikkien virheiden kanssa, eikä Foodiq ilmaise minkäänlaista vakuutusta tai takuuta, joka liittyy tähän verkkosivustoon tai tällä verkkosivustolla olevaan aineistoon. Mitään tämän verkkosivuston sisältöä ei myöskään tulkita sinulle neuvovaksi.

Vastuun rajoitus

Foodiq tai sen virkamiehet, johtajat ja työntekijät eivät ole vastuussa mistään, joka johtuu tämän verkkosivuston käytöstä tai millään tavalla siihen liittyvästä, riippumatta siitä, onko vastuusopimuksen mukainen.

Foodiq, sen virkamiehet, johtajat ja työntekijät mukaan lukien, eivät ole vastuussa mistään epäsuorasta, välillisestä tai erityisestä vastuusta, joka johtuu tämän verkkosivuston käytöstä tai millään tavalla siihen liittyvästä.

Korvaus

Vakuutat täten Foodiqin täysimääräisesti kaikilta ja / tai kaikilta vastuilta, kustannuksilta, vaatimuksilta, toiminnan syiltä, ​​vahingoilta ja kuluilta, jotka liittyvät millään tavalla näiden ehtojen rikkomiseen.

Erotettavuus

Jos jokin näiden Ehtojen määräyksistä todetaan mitättömäksi minkä tahansa sovellettavan lain mukaan, nämä määräykset poistetaan vaikuttamatta jäljellä oleviin määräyksiin.

Ehtojen muuttaminen

Foodiq saa tarkistaa näitä ehtoja milloin tahansa sopivaksi katsomallaan tavalla, ja käyttämällä tätä verkkosivustoa sinun odotetaan lukevan nämä ehdot säännöllisesti.

Siirtäminen tai luovuttaminen

Foodiq saa luovuttaa, siirtää tai alihankkia näiden ehtojen mukaisia ​​oikeuksiaan ja / tai velvoitteitaan ilman erillistä ilmoitusta. Sinulla ei kuitenkaan ole oikeutta luovuttaa, siirtää tai alihankkia mitään näiden ehtojen mukaisia ​​oikeuksiasi ja / tai velvoitteitasi.

Koko sopimus

Nämä ehdot muodostavat koko Foodiqin ja sinun välisen sopimuksen, joka koskee tämän verkkosivuston käyttöä, ja korvaavat kaikki aikaisemmat sopimukset ja yhteisymmärrykset.

Sovellettava laki ja toimivalta

Näihin ehtoihin sovelletaan ja niitä tulkitaan Suomen valtion lakien mukaisesti. Kiistat ratkaistaan tuomioistuimen ei-yksinomaisella toimivallalla.