Tutkimme koronakevään kulutustrendit – mikä muuttui, mikä ei?

Kuluttajatarpeiden ymmärtäminen on olennainen osa kaupallisesti onnistunutta tuotelanseerausta.

Toteutimme heinäkuussa 2020 tutkimuksen* Makery Oy.n kanssa siitä, miten korona vaikutti suomalaisten kuluttajakäyttäytymiseen ruoan osalta. Samalla saimme arvokasta tietoa myös siitä, kuinka ruokatrendeihin suhtaudutaan tällä hetkellä.

Tutkimuksessa selvisi monta yksityiskohtaa korona-ajan ruokatrendien lisäksi mm. siitä, millaisia pakkauskokoja tai makeutusaineita suomalaiset suosivat. Nämä tiedot ovat tärkeänä apuna meille Foodiqin tiimin päivittäisessä työskentelyssä, esimerkiksi tuote- ja pakkaussuunnittelussa.

[kuva: taustatietoa vastaajista]

Ruokatrendien kehitys pandemia-aikana

Kyselyn otoksessa olleista tuhannesta hengestä 62 % kertoi, että COVID-19-pandemia vaikutti heidän ruokaostoksiinsa edes jossain määrin keväällä 2020. Yleisimmät muutokset olivat, että kaupassa käytiin tavallista harvemmin ja kerralla ostettiin enemmän ruokaa. 8 % kyselyyn vastanneista kertoi ruoan verkko-ostamisen lisääntyneen. Koska ruokaa ostettiin varastoon, korostui monilla ruoan säilyvyyden tärkeys ja hankintojen suunnitelmallisuus.

[taulukko: Pandemian vaikutus ruokaostoskäyttäytymiseen]

Kysyimme, kuinka paljon kaupassa kiinnitettiin huomiota tiettyihin asioihin ennen pandemiaa, ja sen puhkeamisen jälkeen. Monille suomalaisille tuotteen kilohinta on tärkeä kriteeri – jopa 79 % kertoi kiinnittäneensä asiaan huomiota joko jonkin verran tai paljon jo ennen eristystoimia, niiden aikana luku kasvoi yhdellä prosenttiyksiköllä. Kilohinnan lisäksi kuitenkin vaikuttaa pakkauskoko, liian suurta pakettia ei haluta kotiin ottaa. Muita merkityksellisiä asioita olivat esim. kotimainen valmistus ja raaka-aineet sekä vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin. Kaikissa näissä oli muutaman prosenttiyksikön kasvu niissä, jotka kiinnittävät asiaan huomiota jonkin verran tai paljon.

Ruokavalion muuttuminen terveellisempään tai kevyempään suuntaan näytti olevan yleisempää kuin herkuttelun ja epäterveelliseksi arvioidun ruoan syömisen lisääntyminen. 

20 % kyselyyn vastanneista kertoi, että pandemialla ei ollut mitään vaikutuksia ruokaostoskäyttäytymiseen. Suurikaan yhteiskunnallinen mullistus ei siis välttämättä käännä koko ruokateollisuutta tai kaupan alaa päälaelleen näin lyhyessä ajassa, vaan trendien kehitys nähdään pidemmällä aikavälillä.

Hyvä kumppani tuntee asiakkaasi

Ota yhteyttä, mikäli olet kiinnostunut kuulemaan lisää tutkimuksesta, tai mikäli teille on ajankohtaista löytää kotimainen tuotekehitys- ja tuotantokumppani, joka tuntee sekä alan että asiakkaasi.

* Makery Oy. Onlinetutkimus kuluttajaymmärryksen lisäämiseksi, 2020: Foodiq Oy / COVID19-viruksen aiheuttamat muutokset osto- ja kulutuskäyttäytymisessä sekä yleinen trendikatsaus.